Original vs Modifikacija (dvougao)

cheung naslovnaPre početka želim da jasno kažem da ovo nije pokušaj omalovažavanja bilo koga niti napad na bilo koga već pokušaj da se ispravi nepravda nanesena nebrojenim vežbačima i ljubiteljima Wing Chun-a. Naime gospodin William Cheung je u svojoj knjizi “ Moj život sa Wing Chunom“ naveo razlike između njegovog jednostrano proglašenog „originala“ i „modifikacije“ misleći pri tome na apsolutno sve ostale stilove Wing Chuna. U ranijim tekstovima sam sa istorijske tače gledišta predočio dokaze i činjenice koji u potpunosti pobijaju autentičnost tvrdnje o nekakvom „originalu“ jer ne postoji samo jedna linija Wing Chun-a već nekoliko potpuno odvojenih od kojih su neke vekovima starije od linije koju gospodin Cheung praktikuje i to je dokazano obiljem materijalnih dokaza iz vremena nastanka tih stilova i detaljno proučeno i opisano od strane zvaničnih  istorijiskih istitucija NR Kine . Sada ću se pozabaviti čisto tehničkim detaljima koristeći upravo ona poređenja koja je koristio i gospodin Cheung .

cheung 1

Pođimo redom .

1. Shil Lim Tao ( sam prevod značenja imena forme je pogrešan kao i izgovor ali jezikom se nećemo baviti ).

Dakle u Tradicionalnom wing chunu se noga podiže od zemlje i rotira oko kolena ( ovo nije objašnjeno u knjizi ali ću sebi dati slobodu da detaljnije opišem neke stvari) dok se „Modifikaciji“ stopalo rotira prvo oko pete pa na jastučiću stopala ( neki kažu pogršno na prstima) . Ova tvrdnja je tačna . I dok otvaranje kakvo TWC koristi u svim formama u tzv “ modifikaciji “ isto takvo otavaranje postoji u trećoj formi . Objašnjenje, način upotrebe, aplikacij , su gotovo identične s tom razlikom što u tzv. Modifikaciji ovakvo otvaranje ima jednu dimenziju više i sadrži određene principe kretanja i pokrivanja prostora koji se u „originalu“ ne mogu naći. Sa druge strane, otavaranje u „modifikaciji“ nas uči principima dve vrste rotacije (shifting) koje imaju izozetno važnu ulogu u osnovnoj teoriji na kojoj se zaniva wing chun i jedna služi za kontorlu okretanja centra radi redirekcije i kotrole sile dok druga služi kao generator dodatne sile pri završnici kretnja i pojačava udarac za 50-70 % . Ovoga u „originalu “ nema .

2. Dalje u TWC- u u neutralnom stavu stopala su paralelna a kolena povijena ka unutra, Tvrdi se da je iz ovog stava lako kretati se u svim pravcima. Modifikacija ima stav kod kojeg su stopala okrenuta kao i kolena. Tvrdi se da je iz ovog stava nemoguće napraviti bilo kakvo kretanje. Ovo je netačno na više nivoa a evo i zašto i kako .

– Sa stanovišta anatomije paralena stopala i kolena na unutra su potpuno neprirodan položaj koji oštećuje kolena i skočni zglob. Sa paralelnim stopalima kolena jedino trebaju da se povijaju na napred, što je specifno za obično hodanje i za šta su noge ( kolena , stopala, mišići , tetive ) i prirodno predisponirani . Jednostavno probajte stav i utvrdite koliko je udoban i koliko će vremena proći dok se ne pojave bolovi u kolenima. Sa druge strane stav u tzv. Modifikaciji je nešto sasvim drugo, i ako čovek nije predisponiran da koraca sa stopalima okrenutim unapred ovaj položaj stopala je izuzetno važan za početni stadijum vežbanja veštine i to će ubrzo biti objašnjeno. Dakle sa stopalima okrenutim unutra čitava noga prati taj okret pa su i kolena okrenuta unutra. Ono što je zanimljivo je da kolena ovde nisu neprirodno izvedena iz svog položaja već zadržavaju svoj prirodan ugao i položaj u odnosu na potkolenicu i butinu a zglob koji je stvarno okrenut je kuk i i okrenut samo onoliko koliko je to prirodno dozvoljeno, dakle onoliko koliko se pokreće pri hodanju. Ovaj stav u potpunosti ne opterećuje zglobove a mišiće nogu drži u polukontrankciji pa je izuzetno lako pokrenuti nogu brzo i izuzetno je udoban .

-Sa stanovišta taktičke upotrebe, osnovni stav u tzv. Modifikaciji nije borbeni stav i ne koristi se u borbi. Funkcija ovog stava kao i čitave prve forme je da vežbača upozna sa temeljnim principom veštine koji se zove telesna struktura i na kojem se gradi sve ostalo. Osnovna funkcija neutralnog stava u tzv.  Modifikaciji je da vežbača nauči pravilnom korišćenju sopstvenog tela, izgradnji i jačanju upravo onih mišića koji su potrebni za brzo kretanje i šutiranje kao i da nauči praktikanta kako se telo koristi, odnosno struktura koristi kao generator sile udarca i kako se kroz telo amoritzuje snaga dolazeće sile . TWC nema učenje o telesnoj strukturi.

Sam stav se ne može odvojiti niti proučavati van kompletne prve forme i pravilnog položaja tela (strukture) jer mu ni namena nije da se koristi bez strukture, samostalno. Na ovo se nadovezuju pravilni uglovi ruku i laktova u odnosu na kičmu koja je u posebnom uglu u odnosu na kukove koji opet neraskidivo vezani za pravilan ugao u odnosu na noge. Naravno i vrat, glava , brada su specifično postavljeni u odnosu na kičmu. Sve ovo čini da telo radi kao monolitna celina i zato se ne može osnovni stav posmatrati ovako van konteksta stukture, potrebno je poznavati sistem pa onda o istom donositi zaključke. TWC nema učenje telesnoj strukturi .

3. U TWC-u Tan Sau se radi visoko izgurivanje ispred centralne linije ( praktično), u „modifikaciji“ u knjizi piše nivo izgurivanja sa laktom ispred centra ( nepraktično) šta god to značilo.

Elem , u Wing Chun-u u Kini, Hong Kongu, Tajvanu ne postoje blokovi već pozicije ruku. Tan sao, Bong sao … nisu blokovi već pozicije.  Zašto je ovo važno?  Zbog tehnologije korišćenja alata veštine. Dalje, može se videti da je pozicija TWC Tan sao bloka takva da je nadlaktica paralelna sa stopalom, podlaktica pod uglom od 45 stepeni i čitava ruka je u linji ramena što znači da je lakat van tela. U “ modifikaciji“ se blokovi izvode tako što je lakat uvek ispred tela, uvek telo podupire ruku. Zašto? Zato što ruka van tela odnosno lakat svu energiju udarca dočekuju i amortizuju samo snagom mišića ruku dok ako je lakat ispred tela energija odlazi u telo a kako znamo čitavo telo je mnogo jače i ima mnogo više mišića nego jedna ruka sama. Pravilan Tan sao je gotovo nemoguće „polomiti“ sve dok je linija podlaktice i lakta poduprta telom. Čim se nađe van tela blok gubi efikasnost. Šta Tan sao zapravo predstavlja „modifikaciji ‘  objasniću  detaljno .

Tan Sao-izvorište svih tehnika, osnovna alatka strukture i rečnik osnovnih prinicipa veštine. Bez obzira na način izvođenja i varijantu bloka svi reprezentuju iste principe imaju istu upotrebu a ispravnost izvođenja zavisi od odnosa lakta prema centru tela i odnosa podlaktice prema laktu a ne od visine bloka što u suštini znači da su svi strukturalno isti. Postoji 6 vrsta Tan sao bloka ali će se ovde govoriti samo o osnovnom obliku iz prve sekcije prve forme. U čisto tehničkom smislu Tan Sao je „otac i majka“ svih ostalih tehnika. Pravilno razumevanje i ispravno tehničko izvođenje Tan sao bloka je preduslov za pravilno razumevanje i ispravno izvođenje svih ostalih tehnika. Jedan od kreatora veštine je dobio ime po ovom bloku, Tan Sao Ng je legendarni borac crvene opere za koga se kaže da je znao preko 1000 razlicitih aplikacija Tan Sao bloka .

-Borbena upotreba ovog bloka je raznolika mada najbolje rezultate daje protiv direktnih pravolinijskih napada po centralnoj liniji. Može se koristiti i koristi se i kod kružnih napada uz pravilno postavljanje strukture prema dolazećoj sili koja zahteva ogovarajući odnos uglova centra prema dolazećoj sili sa jedne strane i centru napdača sa druge .

-Tehnologija delovanja Tan sao bloka je takva da deo dolazeće energije upije (oko 10 %), deo rasipa (oko 10 %) i najveći deo skreće (oko 80%). Ovakvim načinom razrešenja problema dolazeće energije Tan sao nas uči osnovnim principima delovanja svih Wing Chun blokova i razrešenja problema dolazeće energije. Uči nas da se dolazećoj sili ne suprotstavljamo direktno već silu skrećemo, upijamo ili rasipamo. Wing Chun blokovi (mada pravog bloka u Wing Chunu nema već se ovaj termin koristi u nedostatku boljeg) se zasnivaju na ovim temeljnim principma menadžmenta dolazeće energije. Viši nivo razumevanja Tan sao bloka ukazuje za princip usmerenosti prema napred, traženje i uspostavljanje „mosta “ i „otvaranje“ protivnika odnosno stvaranje slobodnig porostora u protivnikovoj odbrani kako bismo nesmetano plasirali udarac kroz načine delovanja u momentu kontakta što je opisano napred. Ovi principi su detaljno objašnjeni i obrađeni u drugoj formi ali se njihova osnova nalazi u prvoj formi u načinu izvođenja i upotrebe Tan sao bloka .

-Sa stanovišta strukture Tan sao ima višestruku ulogu. Pre svega, odnos lakta i podlaktice nas uči pravilnom struktuiranju svih Wing Chun blokova. Tan sao nam definiše strukturu svih blokova, definiše položaj lakta u odnosu na centar koji je isti za gotovo sve blokove i ako je ispravan struktura tela daje potporu svakom bloku i na taj način umanjuje potrebu za sirovom fizičkom snagom pri aplikaciji istih. Pravilno i lagano izvođenje Tan sao bloka predstavlja osnovni alat za razvoj strukture odnosno razvijanja i učvršćivanja muskulature na odgovarajući način. Pored toga ovakvim vežbanjem stičemo finu kontrolu sopstvenog tela odnosno centra mase i kroz Tan sao, koji ako se pravilno izvodi energetski je usmeren napred, mi učimo kako da projektujemo (prenesemo) i fokusiramo sopstvenu masu i shodno tome ekvivalentnu količinu energije na protivnika.

-Sa stanovišta chi kunga ovo je početak akumulacije kontrole chi energije odnosno početak chi kung sekcije forme koja je ukomponovana zajedno sa svim ostalim, napred pomenutim stvarima.

4. Fuk sao . U TWC se fuk sao radi izgurivanjem duž centralne linije sa dijagonalno postavljenom šakom a u modifikaciji sa horizontalnom postavljeno šakom. Gospodin Cheung ovo objašnjava tako što kaže da dijagonalno postavljena šaka blokira udarac i ne dozvoljava mu da prođe a horizontalno postavljena šaka ne može da zaustavi ruku.  U stvarnosti položaj šake je nebitan i ono što zaista blokira, zapravo skreće dolazeći udarac je ugao unutrašnje strane podlaktice, tu položaj šake ne igra nikakvu ulogu. Opet, TWC nema učenje o strukturi tela pa je moguće da je njihovo objašnjenje zbog toga drugačije. Inače fuk sao je jedan od delova „wing chun motora“ uz tan sao i bong sao ali objašnjenje ovoga prevazilazi okvire i potrebe ovog teksta.

5.Gum sao ( donji blok)- U TWC-u se ovim blokom odguruje od tela u modifikaciji se gura dole pored tela. Observacija je da ovakav način izvođenja bloka u realnosti kod modifikacije nije praktičan. To bi zaista bilo istina kad bi se borili u osnovnom stavu i bez kretanja ukopani u mestu. Kao što je vec rečeno svakblok mora da bude u skaldu sa strukturom tela i poduprt istom. Ovaj blok se izvodi na specifičan način kada se kretanjem dođe pod određeni ugao u odnosu na protivnika i onda se blok aplicira tako da je telo iza lakta i daje mu punu snagu, isto tako u aplikaciji Gum sao blok odguruje dolazeću silu od tela i na dole pod uglom  (princip multivektora i kontrole protivnikovog centra kroz aplikaciju bloka i redirekciju sile ). Dakle, nema ništa pogrešno u izvođenju ovog bloka samo je potrebno poznavati principe veštine i načine upotrebe specificnih blokova u situacijama za koje su i namenjeni .

 

6. Bong sao ( krilni blok) – TWC ga izvodi tako što je lakat iznad ramena i ruke, zglob i šaka su sjedinjeni. U „modifikaciji “ lakat je paralelan ramenu a ruka savijena što čini da se lakat pridružuje zahvatu, isto tako je dosta ranjiv. Ovo nije tačno po više osnova. Prvo ogroman broj „modifikacija “ iz Kine, zapravo gotovo svi imaju visoki bong sao, neki stilovi imaju vrlo specifican visoki bong sao koji u TWC- u ne postoji a izuzetno su efikasni. Drugo, potpuno je netačno da se bong sao blok izvodi ovako kako je rečeno. Lakat nije paralelan ramenu već se nalazi ispred tela a zglob korena šake se nalazi u centru. Struktura tela nam nalaže da svaki blok bude poduprt telom tako što će lakat biti ispred tela, nikako iznad ili pored. Na taj način uz pravilnu strukturu blok je „zaključan “ i može da primi i absorbuje značajno jači udarac nego kad je lakat van tela. Ne da da ovakav blok nije ranjiv nego upravo surotno. Dalje, ovde je pokazano nepozavanje taktike korišćenja bong sao bloka u tzv“ modifikaciji“. Dakle u ‘modifikaciji“ bong sao nije samostalni blok, nikada se ovim blokom ne započinje akcija , nikada nije inicijalni ( prvi blok), Bong sao označava promenu , prelaz iz pozicije u poziciju, popravljanje grešaka i odranu od  iznenadnih sekundarnih napada. I pored svega ovoga, blok je u aplikaciji izuzetno snažan jer kao i kod ostalih blokova čitvo telo stoji iza njega. Ukoliko je lakat van tela, odnosno iznad ramena čitava sila dolazećeg udarca se prima na mišiće i ligamente ruke i onda to postaje deo snage , tj ko ima jače mišiće .

7. Garn sao ( blok ukrstenim rukama). U TWC-u pokret izlazi iz centralne linije i završava se na sredini tela i daje savršenu zaštitu . Pokret ide preko tela i završava se sa strane, ostavlja telo potpuno otvoreno. Ovde je ponovo pokazano nepoznavanje značenja i upotrebe ovog bloka. Ne bih komentarisao način upotrebe i objašnjenje koje se koristi u TWC-u već želim da se koncentrisem na “ modifikaciju“ . Prvo, ovaj blok se nalazi u trećoj formi i ima sasvim određeno značenje i način izvođenja. Prvo i pre svega ne ide preko tela niti ga ostavlja otvorenim. Ovde je objašnjeno kao da se iz osnovnog stava ne pomerajući  maše rukama levo desno što nije istina. Ruke su na sredini tela a ovaj blok se radi ili uz rotaciju ili uz promenu stava korakom. Dakle promena ugla našeg kompletnog tela u odnosu na protivnika dok su ruke stalno na sredini čuvajući telo u potpunosti. Drugo , ovo nije blok koji se izvodi kao takav i svako ko pokušava da nađe aplikaciju za ovakav blok je na vrlo niskom nivou razumevanja veštine. Kod ovog bloka imamo konastatno menjanje Tan sao u Kan sao i Kan sao u Tan sao. Ovo nas  konrektno uči principima prelaska po „kapijama “ po visini, dakle sa gornjih na donje i sa donjih na gornje a sami blokovi Kan i Tan na izlasku na spoljne kapije sa unutrasnjih i ulasku sa spoljnih na unutrašnje a sve u zavisnosti od taktičke situacije . Dakle , jasno je da ovaj blok ima sasvim određenu nameru i jasno je čemu nas u formi uči  a to svakako nije ono što je gospodin Cheung naveo.

 

8.Palm strike ( udarac dlanom). U TWC-u zglob je učvršćen da bi izbegao povrede u “Modifikaciji“ zglob se često povija unazad što često dovodi do istegnuća tetiva. Za ovo mogu samo da kažem da je izmišljotina. Ne znam koji se to zglob povija unazad kod udarca dlanom, voleo bih da je ovo jasno objašnjeno . Zna se kako se izvodi udarac dlanom i mehanizam ovog udarca je manje više isti u svim kung fu stilovima.

 

9 . Vertikalni udarac. U TWC-u pesnica, zglob i podlaktica su sjedinjeni kako bi maksimalno zaštitli zglob i isto tako obezbedili preciznost i efikasnosnt udarca. U “Modifikaciji“ pesnica je nagnuta što često dovodi do istegnuća zgloba i gube se tačnost i efikasnost završnog udarca. Ovde imamo više stvari da objasnimo. Pre svega postoji samo jedan ispravan položaj ruke pri izvođenju ovog udraca i to je gospodin lepo opisao, svako krivljenje zgloba šake je pogrešno. Istina je da mnogi „modifikanti“ rade pogrešno ovaj udarac kao što je istina da je to uglavnom u Evropi i Americi , ja nigde nisam video na istoku da se direkt izvodi na napred opisani pogrešan način. Sa druge strane video sam dosta TWC majstora koji takođe krive šaku kod izvođenja ovog udarca pod raznim uglovima u svim fazama udarca. Dakle, radi se o podmetanju, zna se kako se izvodi ovaj udarac a u svim stilovima ima ljudi koji ovo ili nisu dobro shvatili ili imaju sopstvene ideje o načinu izvođenja ali to nije zvanično učenje i tako zvaničan sistem ne radi. Postoji još  jedna stvar koja se tiče ovog udarca a to je ponovo struktura. Da bi ovaj udarac imao punu snagu mora se imati pravilna struktura tela i mora se znati kako se ona razvija i koristi kod udraca . TWC nema učenje o strukturi te se udarac izvodi samo snagom tricepsa. Mnogi  shvataju nedostatak snage i onda prelaze na bokserski način izvođenja udarca rotacijom kukova što nije pogrešno jer nas druga “ Modifikartoska “forma uči i tome ali osnovni udarac se mora izvoditi uz korišćenje strukture tela. Dakle puna snaga direkta se dobija samo pravilnom upotrebom tela a ne lansiranjem udraca samo snagom tricepsa .

 

10. a) neutralan polozaj – vec objašnjeno na početku teksta.

b) Neutralan bočni stav. U TWC-u ovo je stav koji se koristi pre kontakta sa protivnikom, težina je ravnomerno raspoređena na oba stopala dozvoljavajući manevrisenje.b U modfikaciji ovaj stav ne postoji a ako postoji težina je na zadnjoj nozi onemugućavajući manevrisanje. Prvo, svi stilovi imaju ovaj stav . Tzv “ Modifikacija “ ne samo da ima ovaj stav već ima i dve vrsta kretanja koja u TWC-u ne postoje a vezane su specifično za ovaj stav. Isitina je da neki stiovi  preferiarju raspored težine na zadnjoj nozi ali to je više izuzetak nego pravilo, ogromna većina stilova ima raspored težine 50-50 % mada nisu slepo ograničeni time pa raspored menjaju u odnosu na situaciju jer nekad treba i skočiti, i kleknuti i čučnuti i preneti težinu i na prednju nogu ili na zadnju, borba je neredvidiva i svako ograničenje je opasno jer nikad ne znamo šta će nam zatrebati.

c) Položaj ispred ili iza ( prednji i zadnji stav ) – U TWC- u ovo je stav koji se koristi pri kontaktu i situacijama razmene  težina je ravnomerno raspoređena na oba stopala dozvoljavajući manevrisenje . U modfikaciji težina je na zadnjoj nozi onemugućavajući manevrisanje. Opet netačno! Kao što je već rečeno gotovo svi stilovi imaju ravnomeran raspored težine 50 -50 % na obe noge a onda se u kontaktu i razmeni situacija menja iz trenutka u  trenurak i to važi kako za navodni “ Original “ tako i za navodnu “ Modifikaciju “ .

ceung knjiga 2

11. T položaj . U TWC-y T položaj je međuvremeni položaj izveden iz koraka u stranu. Težina je na zadnjoj nozi tako da se prednja može iskoristi za napad i odbranu kada je to potrebno. “ Modifikacija “ nema T položaj.  Nekoliko stvari ovde bodu oči . Prva, postoje modifikacije koje ne samo da imaju T položaj i T korak nego i obilato koriste u najrazličitijim varijantama, recimo Pao Fa line Sistem, Tajvanski Wig Chun da pomenemo samo neke . Yip Manov klasičan Wing Chun poznaje T korak ali ga izuzetno retko koristi,  gotovo nikada jer distanca borenja „Modifikacije “ je takva da bi T kretanje dovelo vežbača u veoma negodan položaj . I poslednje, Gospodin Cheung nešto ranije napada „Modifikaciju “ zbog težine pretežno na zadnjoj nozi i govori kako je to loše i nepraktično a onda ovde govori kako je to dobro i praktično .

 

12. Korak unazad . U TWC-u se koristi korak u nazad da bi se izbegao direktan sudar sa silom. Radi se tako što se skrece za 200 stepeni sa linije dolaska sile  menjajući ugao konfrontacije. Tvrdi se da „Modifikacija “ nema ovakav korak . Ovde je dovljno reći da “Modifikacija“ ima ovakav korak i da je ovo laž! Inače ogroman broj veština imaju identičan korak ovome počevsi od klasčinog evropskog boksa, gomile kungu fu  stilova , karatea … ništa novo i ništa originalno.

 

13. Korak zamene . Koristi se u TWC-u da se izađe iz zamke na slepoj strani pomažući manevru da se pređe iz jedne pozicije u drugu. Tvrdi se da „Modifikacija“ nema ovaj korak . „Modifikacija“ ima ovaj korak, kao i lažni korak i još neke korake koji nisu poznati u TWC a koji se uče na nivou mačeva i motke .

 

14.Tradicionalni wing chun koristi rad nogu dok se u modifikovanom noge vuku po tlu što je po nekad nemoguće ako se krećemo po neravnom terenu. Ako je rad nogu, kako se ovde potencira, samo podizanje stopala od zemlje da bi se napravio korak onda toga u „Modifikaciji “ i te kako ima . Noge se „vuku “ u formama sa savim specificnim razlogom razvoja određenih telesnih atributa borca i sticanja fine kontrole sopstvenog tela i sticanja balansa . Jednostavno postoje čitavi nivoi vežbanja pre nego se dođe do potpunog rada nogu koji zahtevaju preciznu koodinaciju čitavog tela radi maksimalnog razumevanja i korišćenja principa telesne strukture. S obzirom da TWC nema učenje o strukturi tela  razmuljivo je zašto gospodin Cheung u potpunosti ne razume način uvežbavanja formi na način na koji se to radi u „Modifikaciji“ .

 

Specijalne karakteristike

 

a.) Centralna linije protiv linije centra. Da ne bih prepisivao čitav tekst koji se može pročitati na priloženoj fotografiji mogu samo da kazem jednu stvar , gospodin Cheung je ovde sebi ponovo dopustio da komentariše nešto što ne poznaje ili je namerno pogrešno prikazao teoriju centralne linije. Dakle sve ovo što je napisano za „Modifikaciju “ nije tačno a objašnjenje potpune teorije bi zahtevalo format manje knjige. Takođe, gospodin Cheung je potpuno nerazumljivo objasnio njegov sistem centralne linije ( nerazumljivo za laike i ljude koji sa tim nisu upoznati ) i samo je nabacio priču kako je njegovo bolje od drugih bez pravog  objašnjenja. Cheungova teorija centralne linije je zaista dobra ali se ne razlikuje ni malo od teorije centralne linije „Modifikacije“ u osnovi svi sistemi uče manje više istu stvar poštujući specifičnosti samih stilova. Nisam video ništa drastično različito u teoriji centralne linije ovde na istoku u odnosu na Chengovu teoriju svi rade isto .

 

b.) TWC koristi „početnu tehniku “ kako bi savladao prepreku ( ovde se valjda misli na distancu pre kontakta koju je potrebno savladati kako bi se uspostavio kontakt i otpočela faza razmene, inače je prevod ove knjige dosta loš a ni gospodin Cheung ne vlada engleskim jezikom najbolje pa je čest slučaj da nije u stanju da svoje misli izrazi precizno ) , dok „Modifikovani “ samo ie napred ka borcu,tj protivniku. Dalje se tvrdi da ta ulazna tehnika daje borcu maksimalnu zaštitu dok se „Modifikovani“ wing chun oslanja samo na brzinu i snagu i da to često ne daje dobre rezultate jer uvek ima nekoga ko je brzi i jači.  Elem, tu tehniku koju gospodin Cheung ovde pominje neću kometarisati, ostavljam svakom da to proba u sparingu i vidi koliko to zaista može da radi. Što se tiče „Modifikacije “ jedan značajan deo druge forme nas uči principima „uspostavljanja mosta “ odnosno kako na najsigurniji i najefikasniji način savladati distancu između nas i protivnika, i uspostaviti kontakt te započeti fazu razmene .

 

c)TWC koristi lakat i koleno da prosudi odakle će  doći udarci  rukom i nogom kako bi se ti udarci odbili. „Modifikovani“ wing chun nema ovaj sistem.  Ovde se zapravo radi o tome da se pri udarcu lakat i koleno kreću sporije od pesnice i stopala što daje više vremena za reakciju. Nešto slično imaju bokseri koji gledaju grudne mišiće protivnika kako bi prosudili na vreme kad udarac kreće. Ovo jeste dobar sistem na većoj distanci, na distanci na kojoj se recimo bore karate borci, na distanci wing chun razmene, kada se kontakt uspostavi ovo nema nikakvu upotrebnu vrednost iz prostog razloga što posle nekih blokova lakat ostaje fiksiran a ipak ruka zadaje udarac, da ne govorim da ako se supusti pogled da bi se pratila kolena ne mogu se pratiti ruke. „Modifikovani“ wing chun vežba kontrolu spostvenog centra mase kako bi kada se uspostavi kontakt kontrolisao centar mase protivnika i kroz kontakt osetio šta će protivnik sledeće uraditi ( ovo je jedna od funkcija chi sao vežbanja) . Radi se o prostom sticanju borbenog refleksa jer ako čekamo da signal od očiju ode do mozga pa dok mozak obradi informaciju i odredi povratnu reakciju zakasnićemo sa odbranom, dakle sticanje borbenih refleksa je ono što se radi u “Modifkaciji“ .

 

d.) “Modifikovani“ wing chun koristi uglavnom vertikalni udarac kao oružije za napad. To neće biti efikasno u situacijama kada  se protivnik  ne suočava frontalno. Tradicionalni wing chun koristi udarce i guranja ivicom  dlana, zadnjim delom dlana, sa oba dlana. Da ne postoje snimci treće forme i lutke „Modifikacije“ pa i da se poveruje u ovako nešto. Treća forma „Modifikacije“  uči nas između ostalog i različitim uglovima udaraca bridom dlana za slučajeve kada je nemoguće upotrebiti vertikani udarac, dok se osnove upotrebe dlana uče još u prvoj formi. Ovo se dalje razrađuje u formi lutke gde se uče i guranja sa oba dlana .

 

CHUM KIL totalno različito u TWC-u koji je značajan i koristan. Što bi značilo da je u „Modifikaciji“ beznačajna i beskorisna. Druga forma „Modifikacije “ je veoma sofisticiran alat wing chuna koji na više nivoa uči praktikante osnovnim principima veštine i razvija neophodne atribute za borbu. Čemu nas između ostalog uči druga forme „Modifikacije“ – kontroli strukture u kretanju , pomeranju strukture kroz prostor ( borbenom kretanju , radu nogu …) , višem nivou redirekcije i absorcije dolazeće energije, principima uspotavljanja kontakta, novim načinima generacije sile udarca i još mnogim drugim stvarima. Čemu konkretno uči TWC druga forma sem novim  načinima kretanja i „tehnikama“ nikada do kraja nije razjašnjeno. Koji su to fundamentalni principi koji se uče u TWC- drugoj formi?  Ili je ta forma u TWC- samo skup tehnika koje se mogu raditi ovako ili onako ?

 

BIU JEE

Totalno različito u TWC-u . Tačno, totalno je različito. Objašnjenje treće forme u TWC-u je da ova forma uči napadima na presurne tačke na telu protivnika ( dim mak) . Takođe iz ove forme se „vadi“ gomila „tehnika“ . Treća forma u „Modifikaciji“ nas uči sasvim specifičnim stvarima i zaokružuje wing chun sistem. U borbi se svima može desiti da svojom krivicom i nepažnjom ili usled veličine protivnika borac nađe sebe u situaciji da ne kontroliše centar i da je u veoma lošoj poziciji . Treća forma nas uči kako da iz tih loših pozicija i situacija izađemo i ponovo uspostavimo kontrolu centra. To je osnovni nivo, treća forma nas po klasterima tehnika uči sasvim specifičnim alatima za sasvim određene vrste situacije, šta sve može da se desi i kako da te situacije rešimo .

 

LEPTIR MAČEVI

Totalno različito u TWC-u . Set pokreta je totalno različit dok su osnovni pokreti isti . I dok je forma mačeva u TWC-u konstruisana da izgleda lepršavo i lepo u maniru vushu takmičenja u „Modifikaciji“ ( Yip Manovoj)  forma ima sekcija gde svaka sekcija uči posebnim principima borbe protiv različith tipova tradicionalnih kineskih oružija, takođe uči novim načinima rada nogu, genersanja energije udarca i novim načinima izvođenja vertikalnog udarca .

 

ZMAJEVA MOTKA

Totalno različito u TWC-u . Tačno. Gospodin Cheung je više puta u toku svoje karijere wing chun isntruktora menjao formu motke ( kao i ostale forme) . Ono što je karakteristično za sve njegove forme jeste da su tehnike u njima zapravo tehnike mnogo kraćeg oružja, tradicionlane kineske motke koja je dužine oko dva metra i kompatibilna je sa tehnikama upotebe koplja . „Modifikovani“ wing chun ima sasvim posebnu formu motke čije su tehnike prilagođene dužini i težini oružja .

 

DRVENA LUTKA

Ovo će majstor Ivan Stefanović da objasni …

Lutka

Ne vidim razlog ovakve tvrdnje Cheung-a. Ovo je neosnovana tvrdnja i verujem namerna. Tzv. ’’ Modifikovani ’’ Ving Čun ima kretanje koje je zasnovano na strukturi tela, rotacijama i koracima. To što ja mogu da predpostavim je da ono kretanje pri prilasku lutki i odlasku od nje je kao najme napredno kretanje i superiorno u TWC-u . Potpuno nepoznavanje sistema ali ja pre verujem da je William namerno degradirao Ving Tsun, Wing Tsun kako bi sebe uzdigao.                  ’’ Modifikacija ’’ apsolutno poseduje kretanje u formi lutke ali i bez lutke kretanja su prisutna i to što William tvrdi je apsolutno netačno kao i sva njegova tvrdnja u vezi drugih linija Ving Čuna. Ono što sam gledao kako radi William formu drvene lutke i ono kretanje unapred ka njoj i unazad ( i šta već još) su najosnovniji koraci koje studenti uče prilikom treninga. Ništa epohijalno i ništa novo.  U tvrdnji Williama da je težina na zadnjoj nozi je po meni veoma netačna. Težina je sasvim pravilno raspoređena u kretnji i izvođenju tehnika. Raspored težine na jednoj nozi je sasvim trenutan prilikom nekih situacija što je sasvim logično i normalno. Ono što svojim studentima prenosim i govorim da ako osete da je negde zamornije telo to je i znak da nešto ne rade kako treba. Rotacije se ne rade na jednoj nozi već na obe. Telo učestvuje celo u sprovođenju sile. Forma lutke bar u Wing Tsunu poseduje u svojih 116 tehnika apsolutno sve što treba za sticanje veštine. Forma je alat, podsetnik, pomoćnik da se održava sistem. U formi lutke nikako vežbač ne sme da se grbi, uvija, gubi ravnotežu. Ono bar što sam video u TWC-u je da se dosta njih pogrbi dok radi formu lutke, e sad može biti da visina nije podešena pa to tako izgleda, ako grešim praštajte…  Dakle, tvrdnja Williama za “ Modifikovanu “ lutku je apsolutno netačna i namerna. Svako ko poznaje 116 tehnika lutke samo će se od srca nasmejati Čeungovoj tvrdnji u pokušaju da svoj stil Ving Čuna podigne na najviši nivo podcenjujući neosnovano druge…

CHI SAO

“Modifikovani“ Wing Chun ima samo paralelni jednoručni i paraleleni dvorućni chi sao . TWC ima jednoručni paralelni , dvoručni paralelni i ukršteni chi sao u osnovnom stavu i još dvoručni i ukršteni  chi sao u prednjem stavu . Elem, svi stilovi iz Kine imaju sasvim drugačiju platformu Chi sao vežbanja . Yip Manov wing chun ima samo takozvanu Poon sao ( rolling hands , okrećuće ruke) platformu . Ovu platformu imamo samo još u Yuan Kai Sanovom Wing chun-u koji je i izmislio (kreirao) ovaj tip chi sao vežbanja kao dopunu osnovnoj platformi chi sao vežbi. Što se tiče jednoručnih, svi imaju paralelne i ukrštene, apsolutno svi, samo im ne pokalanjaju svi toliku pažnju. Yip Man je od Chan Wah Shun-a naučio osnovnu (originalnu) Chi Sao platformu a zašto je kasnije podučavao samo ono što je naučio od Yuan Kai Sana možemo samo da nagađamo…  

 

ONEMOGUCAVANJE PRESURNIH , DIM MAK TACAKA

Ovo znanje je moguce samo u TWC-u . Ovo ne bih komentarisao , mislim da u ovo vise niko ne veruje  

 

TRENING ČELIČNOG DLANA

TWC koristi specijalne biljne formule kako bi ojačao ruke, stopala, potkolenice, podlaktice kako bi oni postali SMRTONOSNO  oružije. “Modifikovani“ wing chun nema ovkakav vid teninga. Istina je da recimo Yuan Kai Sanov sistem ima „red sand palm“ jednu vrstu čeličnog dlana , drugi stilovi imaju druge sisteme. Specifično za TWC čelicni dlan, ovaj sistem treninga je preuzet iz Hung Gar stila kung fu-a jer koriste apsolutno isti sistem treninga i formula biljnih tinktura je ista ( ova formula je identična u mnogim stilovima i nije nikakva tajna kao se tvrdi).

Ono što bih dodao na ovaj tekst Vladov je formula lekovitog bilja. Prvo moram da kažem kao čovek koji se bavi lekovitim biljem (porodična tradicija) je da mladi ljudi ovo ne shvate kao sastojak koji daje moć. Morate shvatiti da svako udaranje prouzrokuje umiranje ćelija i stvara tu mrtvu kožu na ruci. Čaj služi u većini slučajeva da poboljša cirkulaciju i time pojača odbranu od oštećenja nerava, kože i sl. Bez obzira koliko trljali ruke mastima, čajevima, na kraju reumatizam ne gine onima koji rade ovaj tretman treninga. Master Slavko Truntić je davno još rekao ( meni lično) da se toga okanim jer ruke se tim treningom degenerišu, postaju ružne na izgled, uništavaju se nervi i osećaj dodira. Ma koliko vi imali dlanove jake ( imaju ih i tesari ) to vam ne daje neku prednost ako ne poznajete bornu, veštinu i sl. Moj savet mladim ljudima je da se sa ovim ne zanose jer zamislite situaciju da se udvarate devojkama sa dlanovima koji izgledaju kao i jetija. Oni koji vam kažu da su njihove ruke normalne i da su im dlanovi kao u daktilografa znajte da vas lažu i da ne rade Iron Palm… 

 

LEČENJE PRESURNIM TAČKAMA

Ovo je moguće samo u TWC-u . Netačno, ovo je moguće samo u tradicionalnoj kineskoj medicini. Neki majstori vole da ubace delove tradicionalne medicine u svoje stilove i tvrde da je to nešto originalno njihovo ili originalni deo stila ali istina je da samo klasična kineska medicina ima potpuno znanje o prsurnim tačkama i lečenju pomoću ovih tačaka akupunkturom i akupresurom i nema nikakve direktne veze sa bilo kojim stilom Wing chuna.  

 

Zaključak

Kako je rečeno na početku, cilj ovog teksta nije da omalovaži bilo koga, niti je želja da se ovaj tekst bavi analizom ličnosti niti motiva pisanja knjige koja iznosi ovakve podatke. Činjenica je da su generacije vežbača u Srbiji koristile ovu knjigu kao svojevrsnu „bibliju wing chuna“ i da su zbog toga mnogi stilovi i mnogi vežbači bili izloženi napadima i podsmehu upravo zbog ovog poredjenja tzv “Originala“ i “Modifikacije“ . S obzirom da su iznesene tvrdnje netačne smatram da je red da se čuje i „druga  strana“ i iznesu se tačni i precizni podaci o sistemu maliciozno nazvanim “ Modifikacijom“ kao i da se napravi razlika izmedju Yip Manove „Modifikacije“ i ogromnog broja drugih stilova koji ne samo da nemaju nikakve veze sa Yip Manom nego ni sa Leung Janom i čitavom tom linijom veštine. Svestan sam da će ovaj teksti izazvati negativne rakcije jedne grupe ljudi koji će misliti da je ovo upereno protiv njih i njihovog stila ali to naprosto nije tačno. Neka pažljivo pročitaju tekst bez predubeđenja i videće da nema ni naznake omalovažvaja ni napada, već  da se radi samo i isključivo o činjenicama. Takođe neka se sete decenija nazivanja drugih „Modifikatorima “ bezvrednim i sl . Ovo je samo pokušaj da se ispravi jedna nepravda i stvari postave na svoje mesto. Svi koji imaju primedbi na izneseno slobodni su da napišu gde sam pogrešio i podrobno objasne šta smatraju greškom. Ukoliko žele samo da pljuju i vređaju , neka se slobodno uzdrže.

By: Vlada Zlatić uz dopune Ivana Stefanovića

 

Objava

Dragi priajtelji , prinudjen sam da zloupotrebim blog ponovo zbog ponovnih napada na mene od strane istih ljudi. Naime doticni su objavili sledece :

wc Fedration Serbiaје објавилаDejan Mikic пре око сат времена Zvaničan demant! Kao glavni instruktor Tradicionalnog wing chun kung fu saveza Srbije i Predstavnik Majstora Davida Cheunga za Srbiju, izjavljujem: Vlada Zlatić ili kako sebe voli da zove HUAN NING, ili Žutu car, nikada nije trenirao niti polagao za rangove u savezu, a koliko sam upoznat nije i nigde u Srbiji. Prisustvovao je na dva seminara, i na jednom je bio prevodilac Davidu Cheungu. Jedno kratko vreme obavljao je funkciju sekretara u savezu. Nikada nije bio kako navodi učenik iza nekakvih „zatvorenih vrata“, rad saveza i predavanja su uvek bila javna. Dušan Radojkovic’

 

Zelim da potvrdim da nikada nista od tih ljudi nisam naucio , da  ne radim njihov stil kung fu -a ili kako vec oni nazivaju to sto rade i da nikada nisam polagao kod njih , na moju veliku radost i zadovljstvo dodao bih. Analizom njihovog rada ,strucnosti, licnosti i svih bljuvotina koje iznose o meni se necu baviti , zakljucak neka svako donese sam. Iskreno se nadam da me posle ovoga niko vise nikada nece dovoditi u bilo kakvu vezu sa ovim „ljudima’ .

 

S postovanjem

Vladimir Zlatic

dipl. ecc

 

 

P.S. Da ironija bude potpuna oni su ovo objavili na internet grupi ciji sam ja kreator i koja je dosta uspesna a sa koje su me prevarom izbacili i koriste je i dalje kao svoju .

Koreni Wing Chun vestine

Zhang Songxi (c. 1520- c.1590)   je bio majstor borenja iz grada Ningbo. To je bio lucki grad na severnoj granici Fujian provincije sa carskim pecatom I dozvolom da obavlja trgovinu sa Japanom . U istoriji Kine Ningbo je zapamcen kao centar Japanskih pirata koji su harali juznim pokrajinama Kine u vreme kada je car zabranio trgovinu sa Japanom.  Pre ovih dogadjaja ovaj grad je bio vazno mesto ne samo trgovinske razmene izmedju Kine ,Japana I Tajvana vec mesto zive razmene borilackih vestina I znanja .

Najstariji I dosta detaljni pisani dokazi o zivotu Zhang Songxija se na moje veliko iznenadjenje nalaze u Japanu .Zato se do otkrivanja I prevodjenja ovih dokumenata o zivotu Zhang Songxija znalo malo I u pojednim delima se pogresno oznacava kao osnivac mekih borilackih stilova Taiji, Xingyi and Bagua. U stvarnosti ovo su bile izjave vezane za politiku toga doba a ne sa stvarnom borilackom praksom Zhang Songxija .

 

Najstariji I najpouzdaniji podaci o Zhang Songxiju dolaze od  Shen Yiguan-a (1531-1616).  Shen je bio Konfucijanski  diplomac , izuzetno obrazovan  koji je sluzio kao carski sekretar u vremenu 1594-1606.On je bio osoba koja je naredila zatvaranje trgovine koja je podstakla piratsvo .  Shen je bio iz Ningboa I bio je izuzetno ponosan na ulogu svojih zemljaka u borbi protiv Japanaca .   Shen je zabelzio zivote I rad nekih svojih zemljaka  koji su vazili za lokalne heroje u svojoj knjizi “ Biografija boksera Zhang Songxija” koja je u stvari deo veceg opusa  “Anali I zvanicni zapisi Ningboa.”

 

Zhang Songxi je bio ucenik brutalnog I veoma opasnog borca znanog pod imenom Sun Trinasti. Sun je bio poznat po tome sto je cenio direktnost I jednostavnost . Takodje , Sun je ddostaa vremena proveo u razviajnju teorije svog sistema borenja , kako citamo u Shunovoj knjizi , Sunov system borenja je mogao da se opsie kroz tri glavna principa |pristupa borbi.

 

Zhang je bio krojac po struci. On je vestinu svoga ucitelja podigao na visi nivo I kroz praksu dogradio system te u isti uveo I principe konfucijanske etike .

Zhang Songxi je bio povucen covek I imao je svega dva ucenika I nije imao svoje dece.  Zahvaljujuci Shenu I njegovom naporu da razume borlacki stil svog zemljaka danas imamo veoma vredne podatke o istoriji pravom mestu nastanka Wing Chuna.  Kako Shen navodi u svojoj knjizi Zhangova vestina ( koa jos uvek nije imala ime) je bila zasnovana na sledecim principima :

  1. Koristi obe ruke u isto vreme
  2. Cuvaj centar
  3. Desna ruka cuva desnu stranu , leva ruka cuva levu stranu
  4. N e ispruzati ruku sasvim kod direkta ( lakat je blago savjen kako bi ruka moglo brzo da se povuce nazad za novi udarac )
  5. Noge treba da budu u visokom stavu . Ne zauzimati niske I siroke stavove vec visoke  sa kolenima blago povijenim I stopalima koje gledaju unutra .
  6. U prednjem stavu tezina je na zadnjoj nozi
  7. Napada se po”kapijama”
  8. Napadati direktno
  9. Uspostaviti kontakt I onda svu silu preneti na protvnika na najkraci I najdirektniji nacin

10.  Napadati bez prestanka , bez povacenja kontinuiraanim napadima

11.  Izbegavati direktnu silu , ne suprotstavljati se silom protiv sile

 

 

Kao sto vidimo ideja o jednostavnim, linearnim ,”probijajucim “ napadima u serijama je bila deo borilackog nasledja stilova Fujian provincije jos u 16 veku . Tri su stila borenja koja se savrseno uklapaju u navedene principe I koji dele ne samo identicne principe vec I imena tehnika, aplikacije I jos mnogo toga zajednickog . Radi se o Wing Chunu , Bak Mei stilu I Juznoj bogomoljci . Iz Shenove knjige mozemo zakljuciti da su ovi principi vec postojali u vremenu Zhang Songxija a da je sam Zhang definisao ono sto mi danas nazivamo Wing Chunom .

Fujian provincijaa , posebno carske luke su bile cvorista  razmene izmedju juga Kine , Japana , Tajvana i kasnije Gunzhoua I Fosana. Zhangovi ucenici I njihovi naslednici su vestinu dalje prenosili  I razvijali  .Jedna linija vestine vodi u Guandong provinciju I trupu crvene opere  a druga vodi  na Tajvan possle okupacije kine od strane Mancua gde su clanovi pokreta otpora pobegli sa Koxingom , isterali Holandjane I uspostavili bazu za borbu protiv osvajaca . Kasnije tajvan pada pod vlast manuca ali je pokrt otpora I dalje izuzetno jak . Prica o severnom Saolinu I samo ime vestine je poreklom sa Tajvana gde su clanovi tajnih drustava konstruisali ovu pricu kao svojevrsnu sifru koju su mogli da razumeju samo proadnici istih organzacija . Evidentno je da je vestina tokom vremena menjana I da je ne znamo u originalnom obliku , da je bilo mesanja sa drugim stilovima , razvoja na osnovu iskustava te da su dodavana I oduzimana oruzija , nacini treninga I sl . I dok je wing chun u Guandongu( fosanu), kao usotalom I svi ostali Juzni stilovi bio vezban u tajnosti da bi se isplivao na javu scenu oko 1850 a bio poducavan otvoreno I javno I tokom poslednjih 150 godina doziveo ogromne promene I modifikcije Tajvanska verzija je ostala u tajnosti do danasnjeg dana, malo ili ni malo menjana sa svega sacicom ljudi koji ga I danas praktikuju I u tajnosti cuvaju dokumenta I imena osnivaca I prenosilaca vestine .

BY: Vlada Zlatic

Wing Chun nozevi

Baat Cham Dao ili  kako se pogresno prevodi  8 secenja macem  ( Dao zapravo oznacava jednostrano secivo kada se koristi u imenima drugih oruzija , a kada se koristi sam termin Dao on oznacava sablju ) Je ime koje Yip Man dao ovom oruziju tokom 60-tih godina u Hong Kongu . Ovo ime se ne koristi ni u jednoj drugoj liniji  Wing Chuna . Postoji jedna sekcija , jedne od formi maceva Pao Fa Lien Wing Chuna- koja nosi ovo ime pa je pretpostavka da je Yip Man pozajmio ime od ovog sistema

d

Poznato je da je Yip Man razliciyte ucenike ucio razlicitim formama. Postoji prica da  su postojale dve razlicite forme , standardna sa 8 sekcija I “prava” , tajna forma sa 12 sekcija . S obzirom da niko nikada nije video tu formu od 12 sekcija moguce je predpostaviti da se radi o jos jednoj prici  koja treba da zagolica mastu vezbaca poput one o Leung Janu, orginalnim vestinama  I sl .

 

Forma dakle ima 8 sekcija I mnogi ljudi pogresno veruju da ime forme dolazi odatle . Broj 8 u imenu oznacava 8 razlicitih uglova secenja koji se izvode wing chun nozem .

 

Moderna praksa wing chuna pokazuje tendenciju zanemarivanja treninga tradicionalnim oruzijem . Razlozi ovakvog pristupa imaju vise uzroka  . Jedan od uzroka je konstatacija da se u modernom vremenu wing chun nozevi I motka ne mogu orititi u realnim situacijama . I dok je za motku ovo isitina , jer niko nece setati gradom sa motkom od preko 2,5 metra duzine sa nozevima je situacija potpuno drugacija . Nozevi su toliko rasprosranjeni I korisceni kao oruzije da zaista potrebno nauciti makar osnove njihovog koriscenja.  Drugi razlog zanemarivanja rada sa oruzijem je neznanje . Mnogi danasnji instruktori nisu ostali dovoljno dugo kod svojih ucitelja kako bi naucili citav system rada oruzijem ( za ovo su I ucitelji krivi jer predugo drze student na nizim nivoim kako bi im uzeli sto vise novca) . Tako da pored seta pokreta u formama nema nikakvog daljeg poznavanja materije koriscenja oruzija . Jos jedan razlog , koji se nadovezuje na prvi jeste potpuna miskoncepcija koriscenja wing chun nozeva . Iz pogresnog prevoda ( macevi) ljudi zaista koriste ovo oruzije kao mac, sto ni po duzini , ni po tezini ni po obliku ovo oruzije ne moze biti. Gotovo jedine demostrcije upotrebe ovog oruzija idu u paru sa dugom motkom gde se demonstratori od duge motke brane “macevima” . Savkom sa I malo zdravog razuma ovo izgleda bajkovito I nerealno te ljudi sticu pogresn utisak o nameni wing chun oruzija , koncepciji I principima te odustaju od daljeg treninga . Sama duzina I oblik oruzija nam diktiraju I govore kako ovo oruzije treba biti korisceno I u kojim situacijama .

 

Znacaj forme : Mozda najznacajni uloga forme danas jeste uvezbavanje I dalje rafinisanje upotrebe bazicnih prinicpa vestine sa kojima se vezbaci upoznaju u prethodnim formama .Ekonomija pokreta, pokrivanje prostora , princip centrane linije , rad nogu , sve je to kroz formu nozeva podignuto na jedan visi nivo I praktikant stice preciznu kotrolu pokreta I dublje razumevanje osnovnih prinicpa vestina. Kroz samu formu nozeva praktikant zapravo poboljsava sovje fizicke karakteristiske koje su potrebne za goloruku borbu.Kroz formu nozeva se poboljsava koordinacija pokreta , stice se bolji osecaj za distance , pravovremenost (timing) I sl. Sledeci izuzetno vazan aspekat forme je ste upoznavanje sa novim nacinima kretanja I novim nacinima udaraca I blokiranja . Kako jeWing Chun system kompatibila na svim svojim nivoima sve  sto je nauceno u sistemu goloruke borebe koristi se u sistemu nozeva , isto tako , novi aspekti vestine koji se upoznaju tek na nivou maceva se inkoroporiraju u sistem  goloruke borbe . Svaka od 8 sekcija upoznaje vezbaca sa novim pristupima o [rincipma borenja, razlicitim distancama I nacinu borbe sa protiv razlicitih vrsta napda/oruzija . Takodje , ono sto nije inkorporirano u formu a uci se na nivou maceva jesu novi nacini kretanja koji ukljucuju I skokove I cucnjeve I spustanje na jedno koleno . Nek ice reci da su ovakva kretanja potpuno van principa vestine ali wing chun kao system nije ogranicen krutim pravilima jer postoje situacije iz kojih se bezbedno moze izaci samo ovakvim kretanjima . ( Moje je misljenje da je u segmentu kretanja daleko najbolja forma koju radi grandmaster David Cheung , dok su u drugim segmentima neke druge forem  bolje . Ovo je samo zapazanje koje se tice Yip Mnovog sistema , drugi sistemi u Kini imaju daleko razvijenije forme I sistem koriscenja nozeva a neki stilovi imaju I vise formi nozeva ).

 

Upotreba – Na demonstracijama se cesto mogu videti blokiranja izvedena nozvima ,u stvarnosti se nozevi gotovo nikada ne koriste na taj nacin , jednostavno probajte da parirate duzem oruziju wing chun nozevima I videcete o cemu se radi , na kraju probajte nozem da parirate drugi noz I videcete koliko je to tesko I komlikovano . Na zalost , o upotrebi oruzija se vise uci iz Wu Xsia filomva nego sto se vezbaju realne I stvari. Po kineskoj kalsifikaciji , wing chun nozevi pripadaju klasi skrivenog oruzija. Obicno su noseni u rukavima tradicionalne kineske odece koji su prilicno siroki. Nisu noseni u cizmama kako to neki tvrde jer na jugu Kine ljudi ne nose cizme a hodanje sa macem u cismi mje izietno bolno , probajte I uverite se sami. Dakle , namena wing chun nozeva jeste da budu korisceni na ogranicenom prostoru tipa zatovernog prostora , uskih ulica ( ko je bio na jugu kine zna kakve su ulice u starim gradovima , negde se ne moze proci normalno nego mora da covek okrene ”na kant”) , dakle u situacijama kada  nije moguce koristit drugo , duze I ubitacnije oruzije I kada je kratko oruzije u prednosti . Nacin koriscenja wing chun noza se ne razlikuje mnogo od nacina koriscenja noza kako to danas poducavaju moderni sistemi vojne obuke I dosa lice na filipinsku tehniku rada nozem . Kao sto je vec receno , duzina , tezina I oblik oruzija diktiraju nacin njegove upotrebe .

 

Trening :Kao I na predhodnim nivoima forma je samo okvir za dalji trening . Kao sto je vec receno , sve nauceno ranije , pocevsi od prve forme , preko ostalih formi “praznih” ruku do forme lutke se koristi u radu sa nozevima .  Nozevi postaju produzetak ruke praktikanta , prosto I jednostavno , sve ranije uvezbano prirodno se koristi u radu sa nozevima. Thenicki aspekti rada sa nozevima variraju od stila do stila sto je I ocekivano ali bazicni principi su svuda isti. Distanca je diktirana samim obilkom I duzinom seciva kao I izbor tehnika , strategija , kretanje … Dakle kako se vezba sa Wing Chun nozevima . Kao I na prethodnim nivoima posle naucenih I uvezbanih osnovnih tehnika ( pkreta) prelazi se na drilove . Postoje razlicite vrste drilova , drilovi za distancu, drilovi za pravovremenost ( timing), drilovi pokivanja prostora , drilovi napada ( ulaza) kao I jos neki drilovi I posebne vezbe poludogovreni sparing I slobodna borba . Objasnjenje svih ovih stvari bi oduzelo previse vremena I prostora a svaki stil ima , ili bi trebalo da ima razvijen ovakav system treninga pa nije uputno da sa svojim ogranicenim znanjem ( jer poznajem maceve samo dva sistema wing chuna a ostaje jos mnogo rada se to dobro I uvezba  jer na zalost maceve sam imao prilike da nacuim tek kada sam dosao ovde na istok) postavljam standarde vezbanja , vec svaki system treba radi svoj pristup  prilagodjen specificnim odlikama stila samog . Ono sto mogu I zelim da kazem jeste da se u drilovima I sparinzima nikada ne koristi oruzije sa ostricom a takodje sam I protiv upotrebe metalnog oruzija uopste . Cak I “bezbedno” vezbovno oruzije od drveeta I platike moze biti veoma opasno pa preoprucuje oprez pri radu sa wing chun nozevima .

BY: Vlada Zlatic

Tajni Wing Chun

Sinoc sam posetio jedan vrlo cudan klub . Obecao sam da necu objavljivati imena a slikanje je vec tradicionlano zabranjeno. Elem , preko poznanika sam cuo za „Tajvanski Wing Chun“ . Kad mi je to pomenuo ja sam prvo pomislio na Grandmastera Lo Man Kam-a jer se cesto njegov stil naziva Tajvanskim. Trebalo je malo vremena da mi covek objasni (engleski mu ne ide bas najbolje) da se radi o jednom posebnom stilu koji je drugaciji i koji se radi na Tajvanu vekovima . Iskren da budem , bio sam skeptican prema tom “ vekovima“  i jos vise skeptican prema ‘Wing Chun“ , jer prilicno dobrom istoriju stila i ko je gde i kad otisao iz Fosana i koga je gde i kad poducavao, makar sto se poslednjih 150 godina tice od kada je vestina postala javna . I tako ja ostadoh skeptican a covek se lepo ponudio da me povede u posetu i ja pristadoh. Bilo je to pe nekog vremena i ja zaboravio  na Tajvanski Wing Chun , ima se mnogo posla jos velike vrucine a ja moram sa kraja na kraj grada da jurcam na gotovo 40 stepeni svakog dana (radim i vikendom) pa me neki tamo „Tajvanski Wing Vhunovi“ bas mnogo ne zanimaju. I tako zove mene poznanik sinoc i kaze ajde kreci idemo u klub , veceras je „fight night“. Ja onako umoran i sa teskom glavoboljom od vrucine pitam kakav klub i kakve borbe , pa mu trebalo jedno minut dva da mi objasni . Ja rekoh ne mogu , umoran sam, spava mi se , daleko mi je ( i jeste ,ima jedno 30 km) dok mi nije rekao da je jedva namolio ljude me prime i da ako ne odem veceras nema sanse da odem drugi put. Ja sta cu , krenuh , uz put krenula takva kisa da sam bio skroz mokar, moram sam da svratim u 7\11 da kupim neke palsticne papuce i par peskira da se malo osusim a patike sam morao da skinem i ubacim u kesu jer su bile skroz mokre . Ko nije iskusio tropsku kisu taj ne zna sta znaci biti mokar od kise . I tako na jedvite jade ja nekako stigoh do prijatelja koje me posle vodio kroz neke ulicice do ne dodjosmo do neke perionice automobila . I tu on prvo poziva nekog mobilnim , mi naravno i dalje kisnemo a plasticna kabanica me stili koliko i kartonska kutija stiti od pozara dok ne izadje u neko doba jedan decko i povede nas  unutra. Ja se tu malo uljudih a i oni mi pomogose da ubacim motorce unutra da ne kisne . I onda krenusmo u salu za vezbanje koja je na potkrovlju kuce na perom spratu , sto rece Dusko Dugousko Alpi nisu nista prema onim stepenicama . I tako dodjsmo i na taj 5-ti sprat i tamo dve odvojene sale , jedna sa spravama za vezbanje , tu je lutka ,dzakovi ,ziidne vrece i jos gomila nekih stvari i oruzija a druga sala prazna , strinjace na podu i po zidovima , Boze mi oprosti tapacirana ko ludnica .E u toj sali se skupljaju svakog vikenda da se tuku . Pravila nema sem da niko ne sme ozbiljno da se povredi i od skoro su poceli da koriste rukavice i drugu zastitnu opremu . Prvo sam malo gledao sta rade a i oni mene nekako cudno gledali pa mi ponudili malo da probam da se borim, ja prvo odbio ali vidim da nije situacija za odbijanje pa onda uzeh rukavice i krenuh malo da sparingujem sa jednim deckom od nekih 20 – 25 godina. Naravno , poucen ranijim iskustvima prepustio sam inicijativu protivniku , neka misli da je bolji jer ako skola izgubi obraz ja cu da izgubim bubrege od batina a mozda i nesto gore se desi . I tako , nije proslo mnogo dok nisu shvatili  da necu da se borim i da decka vrtim u krug i da nema sanse da me dohvati i pored sveg umora pa smo zavrsili . Posle toga su se raskravili i promenili  . Kad su svi zavrsili sa borbama onda smo radili druge stvari. Njima je bilo zanimljivo da vide nekoga iz Yip Manovog stila a meni je bilo zanimljivo da vidim jedan potpuno novi i nepoznat stil Wing Chuna . Izuzetno su bili ljubazni i pokazali su mi sve sto sam pitao a za neke stvari su mi jos ljubaznije rekli da ne mogu da mi odgovore. Najvise me zanimalo odakle potice njihov stil i ko su ljudi koji su ga doneli na Tajvan i kad. Rekose da je stil dosao na Tajvan jos pred kraj 17 veka , u sta ja nisam poverovao ni sekundu jer wing chun tada nije postojao a da imena ljudi koji su bili cuvari vestine ne mogu da mi kazu . Ja ih pitao sto je to tajna a oni rekose da to tradicija i da se to otkriva samo clanovima kluba . Naravno , clanovi kluba su uglavnom rodjaci i pripadnici sasvim odredjenih porodica koje su bile clanovi pokreta otpora protiv Mancua . Kazu jos da nisu tako rigorozni u prijemu kao ranije i da je tradicija malo popustila na sta sam se ja nasmejao u sebi jer oni spolja izgledaju kao sekta . Pitali me da im objasnim i pokazem cemu sluzi chi sao jer ga oni nemaju ( imaju nesto slicno ali nije chi sao) , kako se rade forme  i cemu sluze , distanca , principi borenja i sl. I ja sam njih svasta pitao i stvarno su mi sve bez zadrske pokazali . Imaju 12 formi koje su u najmnanju ruku cudne. Imaju i „long bridge “ i „Short Bridge “ tehnike i posebne forme kroz koje vezbaju te principe i tehnike . Neke forme su jako duge i zahtevaju veliki prostor pa mi to nisu pokazivali , ja naravno nisam ni ocekivao da ce mi pokazu sve a pokazali su i vise nego sto sam se nadao. Sto se tice bliske distance, kretanja , strategije i principa to je , bez obzira na razliku u izvodjenju nekih pokreta , sve gotovo identicno , sto samo potvrdjuje moju tvrdnju da bez obzira kako izgledao spolja svaki pravi wing chun se zasniva na istim prinicipma . Forma lutke po mojoj klasifikaciji pridada starim verzijama forme , nema definisanih sekcija koje su striknto odvojene kao u Yip Mnaovom sistemu nego se radi o klasterima tehnika koje se preklapaju, nesto slicno Yip Manovoj trecoj formi .I tako , radili skoro dva sata i nesto dok ja nisam potpuno ostao bez energije i lepo se zahvalio ljudima na gostoprimstvu . Cekala me duga voznja do kuce . Kisa je konacno stala i ja jos uvek mokar sedoh na motorce pa kuci.Jutros sam se probudio isto tako umoran kao sto sam bio i sinoc i opet moram da posao ali sedoh da napisem par redova o ovom cudnom iskustvu . Interesantan sistem , nepoznat , drugaciji , totalno borbeno orijentisan . Pozvali me i sledece nedelje na borbe , kaze mi dugar da se niej nadao da ce da me pozovu ponovo jer nikad nikoga ne zovu dva puta. Umoram ili ne idem i sledece nedelje pa sta Bog da , stil je interesantan i vredan proucavanja . Pokusacu da iskopam jos neku informaciju mada mozda necu biti u satanju da  bilo sta objavim .

BY: Vlada Zlatic

Koliko su stare borilacke vestine

Borilacke vestine su stare koliko i covecanstvo. Od najranijih dana covek je morao da se bori za goli opstanak sa zverima sa kojima je delio staniste a ne retko i sa drugim ljudima . Ipak ,pocetak postojanja borilackih vestina kao sistema borenja sa jasno definisanim tehnikama i sistemom treninga nije lako odrediti . I dok su istocne borilacke vestine u svoj svojoj egzoticnosti svoje korene vezale za mitske licnosti , bogove i polubogove njihovo pravo poreklo i pocetak se ne mogu tako lako odrediti . Na zapadu se o poreklu brilackih sistema zna jos manje , posbno sto su skole borenja raznim oruzijem i o]posebno goloruko borenje gotvo potpuno potisnuti pronalaskom baruta i usavrsavanjem vatrenog oruzija. Pogledajmo malo sta Istorija ima da kaze o najstarijim borilackim sistemima .

 

Koplje je prvo oruzije koje je covek koristio i javlja se u starijem kamenom dobu ,luk i strela se kao oruzije za lov i rat javljaju negde pri kraju starijeg kamenog doba . Iako ne postoje dokazi logicno je pedpostaviti da su postojale makar neke sistematizovane tehnike koriscenja ovih oruzija . Na zalost , materijalnih dokaza nemamo pa mozemo samo da spekulisemo o nacinu upotrebe i razvijenosti sistema borenja ovim oruzijima .Najverovatnije najstariji trag borilackog sporta nalazimo u Francuskoj .U pecini Lascaux , crtezi pecinskih ljudi pokazuju rvacki mec ( takodje prikazuju i trkacko takmicenje) i stari su vise od 17 000 godina . U Mongoliji nalazimo crtez iz vremena Neolita koji prikazuje dva rvacaokruzena publikom , nekih 7000 godina pre novce ere . U Libiji nalazimo crteze strelicarskog takmicenja iz perioda Neolita , nekih 6000 .godina pre nvoe ere. U Japanu su takodje pronadjeni preistorjski crtezi rvaca koji podsecaju na danasnji Sumo . Mozemo zakljuciti da je rvanje najstarija borilacka vestina i sport . U prilog tome idu ne samo areholoski nalazi vec i istrazivanja drugih naucnih diciplina .

 

Sa pocetkom poljoprivrede i otkricem metala dolazi oko 4000 godina pre nove ere do formiranja prvih drzava na tlu Mesopotamije . Sumerci kao pvi a zatim vaviloncni , Asircii  Akadjani , su narodi koji su osnovali prve organizvane drzave sa kompletnimdrzavnim aparatom i naravno stajacom vojskom. Sa pojavom stajace , profesionalne vojske javljaju se i razvijaju sistemi borenja , zapravo sistemi vojne obuke koji ukljucju i vestinu koriscenja oruzija .Tragove golorukog borenja nalazimo u drevnom Sumeru oko 3000 godina pre ere . Gravure u kamenu prikazuju dva coveka kako se rvu .Najstarije bronzane figure iz 2600. godine pre nove ere prikazuju ljude u rvackoj pozi . Najstariji pisani dokument koji nam daje podatke o golorukom msistemu borenja je ep o Gilgamesu gde  heroj Gilgames koristi posebnu vrstu rvanja u borbi sa Enkiduom. Najstariji tragovi boksa se takodje vezuju za drevni Sumer gde se oko 3000 godine pre nove ere nalaze tragovi koji ukaxuju da su Sumerci organizovali  boks takmicenja sa publikom koja su u mnogome  potsecala na danasnja takmicenja .

U drevnom Egiptu na spomeinicima posvecenim faraonima na arheoloskom nalazistu Ben Hasan nalazimo dokaze o veoma razvijenom sistemu rvanja gde se jasno vide pojedinacne tehnike kao i podela na borbu u parteru i borbu u stajacem stavu .

1

 

 

Na istom mestu nalazimo dokaze o organizvanju boks meceva nalik onima is Sumera .

 

Period antcke Grcke pocinje sa Minojskom civilizacijom oko 1600 . godine pre nove ere . Grcka je ne samo kolevka moderne Evropske civlizacije vec i kolevka modernog rvanja i modernog boksa kao potpuno definisanih sistema borenja . Jedan od najpopularnijih sportova je bio Pankration , nesto poput danasnjeg MMA a legenda kaze da je Odisej bio  majstor ovog sistema brenja.

2

 

 

U antickoj Kini poceci borilackih vestina se vezuju za dinastiju Ksia i sam pocetak kineske drzave oko 4000 pre nove ere . Prvi organizovani sistem borenja , zapravo rvanja pripisuje svoj nastanak Zutom Caru koji je navodno ziveo oko 2800 godine pre nove ere mada je neka vrsta rvanja svakako postojala i ranije . Prve arheoloske  dokaze o kompletnim sistemima borenja nalazimo u 5 veku pre nove ere dok danasnji prepoznatljiv oblik Kineske vestine dobijaju Quin dinastije ( 221-207 godine pre nove ere).

 

Sistemi borenja oruzijem i borenja u organonizvanim grupama su svakako stariji i bili su svakako mnogo razvijeniji od sistema golorukog borenja . Na zalost ti sistemi su kroz istoriju gubili , sto razvojem novih tehnologija koje su uslovile nove uslove ratovanja , sto nestankom naroda i  drzava koje su ih koristile ili padom tih naroda pod vlasti drugih naroda. Poslednji i finalni udarac sistemima borenja oruzijem , zapravo ladnim oruzijem je zadalo vatreno oruzije koje upotrebu hladnog oruzija ucinilo besmislenom . Sistemi borenja hladnim oruzijem su napusteni i zaboravljeni i danas ih imamo samo u istocnim vestinama u rudimentiranom obliku.

BY: Vlada Zlatic

Kung fu kroz Njutovne zakone kretanja

NJUTNOVI ZAKONI

Tri zakona mehanike koja objašnjavaju zašto se neko telo kreće (ili ne kreće), utvrdio je Isak Njutn (Isaak Newton) i ovi zakoni su poznati pod imenom tri Njutnova zakona kretanja.

PRVI NJUTNOV ZAKON

Svako telo koje miruje teži da ostane u stanju mirovanja i svako telo koje se kreće teži da nastavi da se kreće istom brzinom i u istom smeru ukoliko na njega ne deluje neka sila koja ga prinudi da promeni stanje mirovanja tj. jednolikog pravolinijskog kretanja.

DRUGI NJUTNOV ZAKON

 Prema Njutnu, telo će se ubrzavati ukoliko je rezultujuća sila svih sila koje na njega deluju različita od nule. U tom slučaju menja se intenzitet brzine, njen pravac ili smer. Brzina može da se promeni tako da se istovremeno menjaju i intenzitet i pravac i smer.Ubrzanje tela zavisi od dve veličine: ukupne sile koja deluje na njega (rezultante svih sila koje deluju na telo) i mase tela.Ubrzanje koje telo dobija pri kretanju srazmerno je jačini rezultujuće sile koja na njega deluje i obrnuto srazmerno masi tog tela.

TREĆI NJUTNOV ZAKON

Sile kojima dva tela uzajamno deluju imaju jednake intenzitete, iste pravce i suprotne smerove.Ovaj zakon o medjusobnom delovanju dva tela često se naziva i zakon akcije i reakcije.Sila akcije je po intenzitetu jednaka sili reakcije, njihov pravac je isti, ali im se smerovi razlikuju. Ove dve sile uvek idu u paru.Svako telo deluje na podlogu silom koja je jednaka težini tog tela, ali istovremeno i podloga deluje na telo silom iste jačine i pravca i suprotnog smera.

(definicije zakona preuzete sa sajta http://poducavanje.com/fizika/njutnovi-zakoni/ )

t_105235_admin_cool_v

Ljudsko telo nije izuzetak i bilo koje kretanje ili akcija se mogu opisati Njutnovim zakonima . U opisu kretanja , odnosno akcija koje izvodi ljudsko telo moraju se uzeti u obzir i neki drugi faktori poput anatomije i svojstava misica i zglobova koji su zapravo odgovorni za svku vrstu kretanja koje ljudsko telo izvodi . Ova svojstva su opisana “ biomehanikom „Biomehanika jenaučna disciplina kojim se istražuje struktura i ponašanje bioloških sistema koristeći zakone mehanike. Opisivanje kretanja u kung fu-u kroz Njutnove zakone omogucava nam dublje razumevanje strukture i nacina izvodjenja svakog pokreta te nam dalje omogucava da sopstvenu tehniku dovedemo na jedan visi nivo i tako unapredimo kompletnu vestinu .

Po prvom Njutnovom zakonu svako telo ostaje u stanju mirovanja ili pravolinijiskog ravnomernog kretanja . Ovo znaci da jednom kada je pokret poceo brzina i putanja se nece menjati ukoliko se na pokret ne deluje dodatnom silom iz drugog izvora .Zasto je ovo znacajno ? Prvi nutnov zakon nam zapravo istice vaznost parovremenosti pokreta (timing ) jer jednom zapocet pokret vise necemo moci da kontrolisemo sve dok se zavrsi , udarac koji je lansiran ce pogoditi metu ili ne , blok koji je lansiran ce pogoditi metu ili ne . Naravno ovde govorimo o akcijama koje se izvode punom brzinom i snagom a ne fintama , dakle bazicnim borbenim pokretima . Pored toga , mozemo izvuci zakljucak da u odredjenom intervalu vremena , intervalu u kome je pokret u punoj brzini i snazi mi taj pokret ne kotrolisemo ta da je potrebno preduzeti odredjene mere kako bi se zastitili ukoliko pokret bude prekinut (protivnik blokira ) ili promasi . Ovo je znacajno jer energija pokreta izvodi telo iz ravnoteze te bilo da je pokret prekinut blokom ili da je promasio telo ce biti pomereno iz balnsa (treci zakon) te moramo znati kako da odrzimo kontrolu da sopstvenim centrom ravnoteze ukoliko do ovoga dodje .

Drugi Njutnov zakon nam bazicno govori da je sila u kretanju jednaka proizvodu mase i ubrzanja F=ma . Dakle , sto je veca masa i sto je vece ubrzanje to je udarac ima vise snage . Ovo nam na bazicnoj osnovi govori da za generisanje sile umnesto samo dela misica koristimo citavo telo te tako za generisanje sile korostimo svu raspolozivu masu i da udarac pokret treba izvoditi sto brze , ponovo radi generisanja vece sile .

Treci zakon nam govori da svaka akcija nosi potpuno jednaku reakciju ali suprotnog smera. Dakle ukoliko odredjenom silom delujemo na neki predmet  oseticemo rakciju  odosno povratnu silu iste jacine. Dakle sto vise sile generisemo to ce veci efekat biti na cilju . Ovo je znacajno koliko kod udaranja toliko i kod blokirana .

Ljudsko telo , kako je vec receno nije izuzetak od ovih zakona . Kada se kontrahovanjem misica pokret zapocne , ma koliko jak bio (drugi zakon) on ne moze da dobije na snazi i ubrzanju ( prvi zakon) sve dok ne dobije dodatnu energiju iz drugog izvora (treci zakon) .U momentu kada je pokret zavrsen bilo udarcem ili je blokiran po trecem zakonu kretanja doci ce do reakcije , odnosno odbijanja . Sa druge strane ,prateci biomehanicke principe misici se moraju opustiti kako bi bili u stanju da dodaju energiju tom odbijanju .Ono sto se obicno radi jeste vracanje rukue ili noge na pocetnu poziciju kako bi se zadao novi udarac , dakle opet kontrakcija pa opustanje pa kada se ruka ili noga nadje u pocetnoj poziciji ponovo kontrakcija kako bi se generisala sila udarca . Dakle , kako nam poznavanje zakona kretanja pomaze da skratimo vreme izvodjenja novog udarca , kako da ocuvmo poziciju ako smo vec prosi odbranu protivnikia i ruka je vec blizu mete ali je daljina suvise mala da bi se  kontrakcijom misica dobila dovoljna sila za efikasan udarac .

Dakle ono sto znamo jeste da je sila jednaka proizvodu mase i ubrzanja . Ovde naravno moramo poznavati biomehanicke prinicipe wing chun strukture tela i kroz principe kretanja druge forme cemo dodati impuls udarcu i kroz ono sto je poznato kao inch udarac iskoristiti poziciju koju smo stekli i skratiti vreme do izvodjenja drugog udarca istom rukom unoseci svu masu tela u taj udarac .Naravno ovaj udarac ce biti nesto slabiji jer je vreme odnosno put za postiznjae brzine skracen za razdaljinu od ramena do cilja ali ce svakako imati dovoljan efekat na metu ako se pravilno izvede  . Isiti sistem koristimo kod blokiranja , te korstimo citavo telo da dodadmo impuls dolazecoj sili koji ce biti dovoljan da protivnika izbaci iz ravnoteze odnosno da ga potpuno onemuguci da kontrolise svoj centar ravnoteze zbog kolicine primljene sile koja je dodata ne vec genersanu silu njegovog napada ili prostije na njegovih recimo 80 kg telesne tezine mi dodajemo jos 40 ili 50 kilograma svoje tezine kroz blokiranje . Osnovni koncepti wing chuna se zasnivaju na bazcnim principima kretanja , slaganja sila ( multivektori) i biomehanike . Kada se jednom shvate oovi jednostavi fizcki principi maksimiziranje sile udarca i blokova , te kontrola protivnika je onda samo pitanje upornosti i treninga . Ne postoje tajne , jedina tajna je u razumevanju i napornom radu .

 

BY: Vlada Zlatić